Menu Zamknij

 

FAQ

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. Lista będzie się rozszerzać.

 

1. Jakie dofinansowanie można uzyskać w projekcie?

Projekt „Innowacyjny biznes” zakłada 23050 zł dotacji oraz 12 transz po 2250 zł, czyli łącznie aż 50050 zł.

2. Kto może wziąć udział w projekcie?

Najprościej mówiąc, projekt jest dla osób w wieku pow. 30 lat, pozostających bez pracy, mieszkających na obszarze województwa łódzkiego, które nie prowadzą ani nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Warunki kwalifikowalności opisane zostały w regulaminie rekrutacji. Ten dokument jest na podstronie REKRUTACJA. Zachęcamy do zapoznania się z tym regulaminem.

3. Czy do projektu mogą rekrutować osoby pracujące?

Nie.

4. Czy do projektu mogą rekrutować osoby posiadające działalność gospodarczą?

Nie.

5. Czy do projektu mogą aplikować osoby będące „na Krusie”?

Nie, projekt uniemożliwia składaniu wniosków przez rolników i domowników rolnika, w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym, czyli ubezpieczonym w KRUS.

6. Czy złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza przyznanie środków?

Nie, to tylko pierwszy etap. Po ocenie formularza, czeka Cię jeszcze rozmowa z doradcą zawodowym. Potem – jeśli przejdziesz – szkolenia i doradztwo, a po nim konkurs biznesplanów.

7. Czy wszyscy uczestnicy projektu, biorący udział w szkoleniach dostaną dotację?

Nie, w każdym projekcie dotacyjnym takich osób może być maksymalnie 80%. U nas jest to dokładnie 80%. Czyli u nas masz największe szanse (gdyż są projekty, gdzie wsparcie dostaje mniejszy odsetek uczestników)!

8. Czemu są powiaty premiowane punktami: niektóre dostaną po 10, a inne po 20 punktów?

Są pewne warunki, które nasz projekt musi spełnić i te punkty mają za zadanie pomóc w realizacji tychże warunków (niezależnych od nas; odgórnych).

9. Czy emeryci mogą składać formularz rekrutacyjny?

Tak, emeryci i renciści mogą aplikować do projektu.

10. Jak złożyć aplikację w projekcie?

Tylko składając wypełniony formularz. Formularz można złożyć tylko w sposób mailowy, wysyłając plik lub skan na adres biura projektu: biuro@innowacyjnybiznes.eu.

11. Czy formularz można wysłać mailem?

Tak – ze względu na pandemię przewidujemy teraz tylko taką możliwość.

Umożliwiamy przysłanie nam pliku z formularzem lub jego skanu. Format pliku musi zapewniać jego otwarcie po stronie Realizatora projektu. Sugerowany format to PDF.

12. Co się stanie, jak wyślę formularz zbyt wcześnie, przed datą rozpoczęcia naboru?

Lepiej nie próbować, gdyż wywoła to gniew u pracowników biura projektu! 🙂

A tak na poważnie – nie przyjmiemy takiego formularza. Dostaniesz informację zwrotną, aby złożyć w odpowiednim terminie.

13. Czy sprawdzicie mi formularz rekrutacyjny przed wysłaniem w określonym terminie: czy wypełniłem poprawnie?

Niestety, ale biuro projektu nie podpowiada, ani nie udziela rad w zakresie pisania tych wniosków. Szczególnie jeśli chodzi o zakres merytoryczny. Nie będzie więc taki dokument analizowany. Dostaniesz grzeczną odpowiedź przeczącą na tak sformułowaną prośbę.

Jeśli masz jednak problem niezwiązany z częścią merytoryczną, a dotyczący np. kwalifikowalności do projektu (i zaznaczenia np. odpowiedniej odpowiedzi w „statusie uczestnika”), to napisz do nas.

Jeśli plik się nie otwiera, czy „rozjeżdża”, to również do nas napisz.

14. Nie jestem zarejestrowana/y jako osoba bezrobotna w PUP, więc nie wiem, czy jestem osobą bierną zawodowo czy osobą bezrobotną niezarejestrowaną?

W tym celu koniecznie przeczytaj, co napisaliśmy na podstronie: Osoba bierna czy bezrobotna.

15. Jestem na urlopie macierzyńskim, czy mogę kandydować do udziału w projekcie?

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu definicji „osoby bezrobotnej” (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać jako osoby bezrobotne. Więcej na podstronie Osoba bierna czy bezrobotna.

16. Czy w ramach projektu można korzystać z preferencyjnego ZUS-u lub „ulgi na start”?

Jasne, jak najbardziej! Możesz przez pierwsze pół roku działalności opłacać tylko składkę zdrowotną, a przez kolejne pół roku (bo rok jesteś uczestnikiem projektu) korzystać z tzw. małego ZUS-u w zakresie składki społecznej.

17. Czy co miesiąc muszę wydać 2250 zł (netto) ze wsparcia pomostowego?

Nie, możliwe są bowiem przesunięcia względem miesiącami. W pierwszych miesiącach uczestnicy mają najczęściej pewne oszczędności, które wydają w okresach późniejszych. Najważniejsze jest, aby finalnie wydać 27000 zł netto w ciągu roku w ramach tego wsparcia.

18. Czy w ramach wsparcia pomostowego mogę korzystać ze szkoleń?

Szkolenia własne – co do zasady – nie powinny być finansowane ze wsparcia szkoleniowego, gdyż to wydatki związane ze zwiększaniem kompetencji.

19. Czy wkład własny jest wymagany?

Nie jest, ale jest zawsze dobrze widziany przez oceniających. Posiadanie wkładu własnego świadczy o pewnej przedsiębiorczości. Włożenie pewnego wkładu własnego, w tym finansowego w firmę, świadczy o zaufaniu do własnego biznesu. Korzystanie z posiadanych już sprzętów jest zawsze pozytywnie rozpatrywane przez oceniających. Nie zapomnij więc o tym napisać w formularzu.

20. Czy co miesiąc muszę wydawać taką samą kwotę na te same kategorie wydatków w ramach wsparcia pomostowego?

Nie. Określony w biznesplanie (a wcześniej w formie pewnego wstępnego planu w formularzu rekrutacyjnym) katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego jest pewną wytyczną, na co wydawać pieniądze. Uczestnik może wydawać środki na różne pozycje w ramach tego zestawienia, w różnej wysokości każdego miesiąca. Możliwa jest też sytuacja, że pewien zakres kosztów (np. „polisa OC samochodu”) zostanie wydatkowana tylko raz w ciągu pełnych 12 miesięcy.

21. Czy muszę trzymać się katalogu wydatków określonego w formularzu rekrutacyjnym, gdy dojdzie do wydatkowania środków?

Oczywiście, że nie. Na tym etapie to bardzo wstępny plan, który zapewne będzie podlegał jeszcze zmianom. Określ go jednak w miarę poprawnie, gdyż podlega ocenie przez ekspertów ds. przedsiębiorczości.

Staraj się tak napisać wydatki, aby wszystkie były zasadne i umotywowane, związane wprost z Twoim pomysłem biznesowym. Unikaj wpisywania gadżetów, czy wydatków, które nie są niezbędne.

 

 

KOLEJNE PYTANIA Z PEWNOŚCIĄ DOJDĄ.

 

 

Skip to content