Menu Zamknij

 

HARMONOGRAM

Przedstawiamy harmonogram prac w projekcie. Harmonogram ma bardzo przybliżone terminy – które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Co więcej, zmiany mogą być pozytywne, jak i negatywne – to oznacza, że część etapów może ulec przyspieszeniu, jednak możliwe są też pewne przesunięcia (na które obecnie nie mamy wpływu lub o których nie wiemy). Prosimy więc traktować poniższy harmonogram orientacyjnie. Zastrzegamy jego zmiany, aktualizacje w trakcie realizacji projektu.

Póki co zamieszczamy jedynie harmonogram prac w ramach I edycji projektu. Edycja II jest z opóźnieniem w stosunku do edycji I o jeden miesiąc – więc wstępnie można oszacować harmonogram, dodając do tych dat 1 miesiąc. Szczegółowy harmonogram II edycji opublikujemy  w późniejszych terminach.

 • 1 kwietnia 2020 – rozpoczęcie projektu,
 • 4 maja 2020 roku – rozpoczęcie rekrutacji (nabór formularzy rekrutacyjnych) w ramach pierwszej edycji,
 • 20 maja 2020 roku – zakończenie rekrutacji w ramach pierwszej edycji,
 • do 21 maja 2020 roku – ocena formalna formularzy w ramach pierwszej edycji,
 • 24 maja 2020 – publikacja list po ocenie formalnej w ramach pierwszej edycji,
 • do 3 czerwca 2020 roku – ocena merytoryczna formularzy w ramach pierwszej edycji,
 • 3 czerwca 2020 roku – listy po ocenie merytorycznej w ramach pierwszej edycji,
 • 7-10 czerwca – rozmowy z doradcami zawodowymi w ramach pierwszej edycji,
 • 15 czerwca 2020 roku – publikacja list wstępnych w ramach pierwszej edycji,
 • 16-18 czerwca 2020 roku – przyjmowanie odwołań od ocen uzyskanych w procedurze rekrutacyjnej w ramach pierwszej edycji,
 • do 22 czerwca 2020 roku – ponowna ocena formularzy / ponowne rozmowy z doradcą zawodowym w ramach procedury odwoławczej w ramach pierwszej edycji,
 • do 26 czerwca 2020 roku – wysłanie list osób zakwalifikowanych do projektu w ramach pierwszej edycji – do WUP-u,
 • około 1-6 lipca 2020 roku – termin, w którym WUP może zaakceptować listy zakwalifikowanych w ramach w ramach pierwszej edycji,
 • około 1-6 lipca 2020 roku – termin na publikację list na stronie www projektu w ramach pierwszej edycji,
 • od mniej-więcej 6-7 lipca 2020 – rozpoczną się zajęcia w bloku szkoleniowym w ramach pierwszej edycji,
 • od połowy lipca 2020 roku – doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanów w ramach pierwszej edycji.

Następne etapy będą wprowadzone w późniejszych terminach. Orientacyjnie wskazujemy jednak, że:

 • początek sierpnia 2020 roku – składanie biznesplanów w projekcie w ramach pierwszej edycji,
 • początek sierpnia 2020 roku – ocena biznesplanów w ramach pierwszej edycji,
 • pierwsza połowa 2020 roku – termin wstępnych wyników (przed odwołaniami) w ramach pierwszej edycji,
 • połowa sierpnia 2020 roku – termin na złożenie potencjalnych odwołań w ramach pierwszej edycji,
 • druga połowa sierpnia 2020 roku – termin publikacji ostatecznych list, zaakceptowanych przez WUP w Łodzi w ramach pierwszej edycji,
 • początek września 2020 roku – termin podpisywania umów w projekcie (i zakładania działalności gospodarczych),
 • od dnia podpisania umowy do 14 dni – poręczanie umów o przyznane wsparcie,
 • od dnia poręczenia, najpóźniej w ciągu 14 dni – wypłata przyznanego wsparcia na uruchomienie działalności.
 • Następnie należy przez 12 miesięcy prowadzić działalność gospodarczą. Fakt prowadzenia działalności będzie kontrolowany.
Skip to content