Menu Zamknij

dotacje województwo łódzkie

 

WSPARCIE W PROJEKCIE

Projekt „Innowacyjny biznes II” obejmuje:

  • blok szkoleniowy – 60 godzin dydaktycznych szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + obiad + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwa, a do tego jeszcze indywidualne szkolenia w zakresie tworzenia biznesplanu (5 godzin na osobę),
    – w przypadku utrzymywania się obostrzeń pandemicznych możliwość realizacji szkoleń zdalnie;
  • stypendium szkoleniowe (9,60 zł/h netto + obowiązkowe składki ZUS) za udział w bloku szkoleniowym – łącznie około 624 zł „na rękę” przy pełnym udziale w bloku szkoleniowym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23.050 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2600 zł (netto) miesięcznie.

Po etapie rekrutacji, do bloku szkoleniowym w ramach każdej z trzech edycji przystąpi po 33 Uczestników Projektu. Po szkoleniach grupowych (60 godzin dydaktycznych, należy być na minimum 80% zajęć) oraz po szkoleniach indywidualnych (5 godzin na osobę), uczestnicy złożą biznesplany. Złożone biznesplany podlegać będą ocenie dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Zostanie ułożona lista rankingowa, zawierająca 26 osób (w każdej edycji). Wyselekcjonowane w ten sposób osoby podpiszą z nami umowy o przyznanie wsparcia finansowego, a po jej zabezpieczeniu (weksel własny in blanco + 2 poręczycieli dochodami pow. 3200 zł brutto lub 1 poręczyciel z dochodami pow. 4500 zł) dostaną wsparcie finansowe (dotację i 12 transz wsparcia pomostowego).

Więcej o organizacji bloku szkoleniowego i procedurze oceniania biznesplanów znajdzie się w regulaminach, które zostaną niebawem opublikowane na tej stronie.

Jeśli chcesz zapoznać się z informacjami i regulaminami, które dotyczyły poprzedniego projektu „Innowacyjny biznes” (I), to kliknij tutaj:

Skip to content