Menu Zamknij

 

WSPARCIE W PROJEKCIE

Projekt „Innowacyjny biznes” obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + obiad + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwa, a do tego jeszcze indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (5 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe (8,77 zł/h brutto) za udział w bloku szkoleniowym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23.050 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2250 zł (netto) miesięcznie.

Po etapie rekrutacji, do bloku szkoleniowo-doradczego w ramach każdej z dwóch edycji przystąpi po 50 Uczestników Projektu. Po szkoleniach (60h, należy być na minimum 80% zajęć) oraz po doradztwie (5h na osobę), uczestnicy złożą biznesplany. Złożone biznesplany podlegać będą ocenie dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Zostanie ułożona lista rankingowa, zawierająca 40 osoby. Wyselekcjonowane w ten sposób osoby podpiszą z nami umowy o przyznanie wsparcia finansowego, a po jej zabezpieczeniu (weksel własny in blanco + 2 poręczycieli dochodami pow. 3000 zł brutto lub 1 poręczyciel z dochodami pow. 4500 zł) dostaną wsparcie finansowe (dotację i 12 transz wsparcia pomostowego).

Więcej o organizacji bloku szkoleniowo-doradczego i procedurze oceniania biznesplanów znajdzie się w regulaminach poniżej.

CZEKAMY NA AKCEPTACJĘ REGULAMINÓW PRZYZNAWANIA WSPARCIA. NIŻEJ PRZEDSTAWIONO WERSJE WYSŁANE DO AKCEPTACJI, KTÓRE MOGĄ NIEZNACZNIE JESZCZE SIĘ ZMIENIĆ. NIE SĄ TO WERSJE ZAAKCEPTOWANE, SĄ TO TYLKO PLIKI DO PODGLĄDU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA – Innowacyjny Biznes

Załącznik 1 – BIZNESPLAN – INNOWACYJNY BIZNES

Załącznik 2 – karta oceny formalnej BP – INNOWACYJNY BIZNES

Załącznik nr 3 – karta oceny merytorycznej BP – INNOWACYJNY BIZNES

Umowa INNOWACYJNY BIZNES

 

Zapoznaj się również z regulaminem bloku szkoleniowo-doradczego (pdf):

 

Skip to content