Menu Zamknij

 

WSPARCIE W PROJEKCIE

Projekt „Innowacyjny biznes” obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + obiad + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwa, a do tego jeszcze indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (5 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe (8,77 zł/h brutto) za udział w bloku szkoleniowym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23.050 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2250 zł (netto) miesięcznie.

Po etapie rekrutacji, do bloku szkoleniowo-doradczego w ramach każdej z dwóch edycji przystąpi po 50 Uczestników Projektu. Po szkoleniach (60h, należy być na minimum 80% zajęć) oraz po doradztwie (5h na osobę), uczestnicy złożą biznesplany. Złożone biznesplany podlegać będą ocenie dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Zostanie ułożona lista rankingowa, zawierająca 40 osoby. Wyselekcjonowane w ten sposób osoby podpiszą z nami umowy o przyznanie wsparcia finansowego, a po jej zabezpieczeniu (weksel własny in blanco + 2 poręczycieli dochodami pow. 3000 zł brutto lub 1 poręczyciel z dochodami pow. 4500 zł) dostaną wsparcie finansowe (dotację i 12 transz wsparcia pomostowego).

Więcej o organizacji bloku szkoleniowo-doradczego i procedurze oceniania biznesplanów znajdzie się w regulaminach poniżej.

CZEKAMY NA AKCEPTACJĘ REGULAMINÓW PRZYZNAWANIA WSPARCIA.

Zapoznaj się również z regulaminem bloku szkoleniowo-doradczego (pdf):

RÓWNIEŻ NIEBAWEM.

 

Skip to content